munzeul satului

Comuna Muşăteşti

Întins de la Nord către Sud pe 15 – 16 km şi cu o lăţime de la Est către Vest de 6 – 7 km, teritoriul comunei Muşăteşti are ca vecini: in partea de Nord teritoriul comunei Braduleţ, in partea de Est teritoriile comunelor Corbi, Domneşti şi Pietroşani, in partea de Sud teritoriul comunei Mălureni, iar la Vest teritoriile Mun. Curtea de Argeş şi ale comunelor Valea laşului şi Albeştii de Argeş.

Citeşte mai departe

cabana

Comuna Brăduleţ

Este amplasată preponderent în spaţiul Subcarpaţilor argeşeni, la contactul cu structurile de tip carpatic, beneficiind de adăpostul Carpaţilor Meridionali în nordul judeţului Argeş. Comuna ocupă o suprafaţă de 4.900 ha, are o populaţie de peste 2.100 de locuitori şi este formată din nouă sate: Piatra, Ungureni, Slămneşti, Uleni, Galeş, Aluniş, Cosaci, Brăduleţ şi Brădet.

Citeşte mai departe

un sat vedere de sus

Comuna Valea Iaşului

Situată în partea de nord-vest a judeţului Argeş, la o distanță de 5 km de municipiul Curtea de Argeş, 43 km de reşedinţa judeţului – municipiul Piteşti și 152 km de capitala ţării – Bucureşti, comuna se încadrează la limita externă a Subcarpaţilor Getici, fiind limitată la E de comuna Muşăteşti, la N de comuna Albeştii de Argeş, la V de comuna Valea Danului și la S de mun. Curtea de Argeş.

Citeşte mai departe

 
logo_uri final

 
Judeţul Argeş dispune de un potenţial turistic deosebit, care îl plasează, la nivel naţional, pe un loc prioritar în acest domeniu. Argeşul este unul din spaţiile voievodale mirifice unde cadrul natural se împleteşte armonios cu vestigiile trecutului glorios şi cu tradiţiile culturale ale neamului românesc.
 
Zona superioara a Raului Vîlsan este situată in partea Nord a judetului Argeş, in componenţa sa intrand comunele: Valea Iaşului, Muşăteşti şi Brăduleţ.
 
Clima zonei superioare a Raului Vîlsan este caracteristica etajului de dealuri inalte,cu topoclimatice elementare de abrupturi si scurgerea aerului pe directia N-S. Temperatura medie anuala a aerului este de 6-80,cu o amplitudine termica de 20-220. Precipitatiile sunt de 800–1000 mm/an,de la 450 la 500 mm in semestrul cald si 400-450mm in semestrul rece.   Rezervaţia Mixtă Vîlsan cuprinde bazinul hidrografic al râului Vîlsan amonte de localitatea Brădet, punctul Bariera, la care se adaugă albia minoră a râului Vîlsan până la confluenţa cu râul Argeş. Limita Rezervaţiei Vîlsan începe în partea de Nord–Est a localităţii Brădet în punctual „Bariera”, traversează drumul D9 şi urmează Vf. Colţul Roibului, apoi linia bornelor silvice 92,88 din U.P. IV (Cheile Vîlsanului) până pe Culmea Secături.
 
Râul Vîlsan cu afluenţii săi drenează un bazin hidrografic cu o suprafaţă de 358 km2. După lungime (84,6 km)râul Vilsan, ocupă locul al X-lea în sistemul Argesului şi se situează pe locul al XII-lea în ceea ce priveşte suprafaţa bazinului.